Kelas ICT Kanak-Kanak :

Microsoft Publisher (Kad Jemputan)

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 1 April 2017

Masa     : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Kanak-kanak

 
     Laporan Aktiviti
   
    Gambar Aktiviti 

Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Dewasa :

Mencari Maklumat dari Internet

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 1 April 2017

Masa     : 3.00 petang  – 5.00 petang

Penglibatan : Dewasa


 Laporan Aktiviti
 
Gambar Aktiviti
  Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Remaja :

Advokasi Klik dengan Bijak ( Online Grooming)

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 2 April 2017

Masa    : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Remaja


 Laporan Aktiviti

Gambar Aktiviti

 Laporan Keseluruhan Bulan April
 

Kelas ICT Kanak-kanak : E-Pembelajaran

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 8 April 2017

Masa    : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Kanak-kanak


 Laporan Aktiviti 


Gambar Aktiviti


 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Dewasa : Microsoft Excel (Form)

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 8 April 2017

Masa    : 3.00 petang – 5.00 petang

Penglibatan : Dewasa


 Laporan Aktiviti

 Gambar Aktiviti

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Remaja : Advokasi Klik dengan Bijak (Maklumat Palsu)

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 9 April 2017

Masa     : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Remaja


Laporan Aktiviti 

 Gambar Aktiviti

Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Remaja : Microsoft Office Powerpoint

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 16 April 2017

Masa     : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Remaja


 Laporan Aktiviti 

 Gambar Aktiviti
 

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Kanak-kanak : E-Learning for Kids

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 16 April 2017

Masa    : 3.00 petang – 5.00 petang

Penglibatan : Kanak-kanak


Laporan Aktiviti 

Gambar Aktiviti
 

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Remaja : Microsoft Excel

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 23 April 2017

Masa     : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Remaja


 Laporan Aktiviti 
 
Gambar Aktiviti

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Kanak-kanak : Microsoft Powerpoint

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 29 April 2017

Masa    : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Kanak-kanak Laporan Aktiviti 

 Gambar Aktiviti 

Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Kanak-kanak : E-Learning

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh   : 30 April 2017

Masa    : 10.00 pagi – 12.00 tengahari

Penglibatan : Kanak-kanak


 Laporan Aktiviti 
 
Gambar Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kursus Penjagaan Kulit Mary Kay

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Tarikh    : 30 April 2017

Masa     : 2.00 petang – 6.00 petang 

Penglibatan : Dewasa


 Laporan Aktiviti 

 Gambar Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan Bulan April 

Kelas ICT Remaja : 
Microsoft Word (Create Table)

Tarikh : 3 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 9.30 pagi – 10. 30 pagi
Penglibatan: Remaja


 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Bengkel Kreatif Kanak-kanak : 
Microsoft Office Publisher

Tarikh : 4 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12. 00 tengahari
Penglibatan: Kanak-kanak Laporan Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT JKKK :Microsoft Word (Pengenalan)

Tarikh : 4 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Dewasa


 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Remaja :Microsoft Office (Powerpoint)

Tarikh : 5 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Remaja Laporan Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan MARCH 2017

Kursus Keusahawanan : Asas Pembangunan Laman Web (Blog / Wordpress)

Tarikh : 10 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 4.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Remaja


 Laporan Aktiviti 
 
Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Bengkel Kreatif Kanak-kanak :Poster Online (canva.com)

Tarikh : 11 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Kanak-kanak Laporan Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Remaja : 
Microsoft Office (Excel)


Tarikh : 12 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Remaja


Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017
 

Bengkel Kreatif Kanak-kanak : 
Aplikasi Pembelajaran (Bahasa Inggeris) 

Tarikh : 18 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Kanak-kanak


 Laporan Aktiviti 
 
Laporan Keseluruhan MARCH 2017
 

Kelas ICT Kanak-kanak :Origami
(Rujukan : Youtube) 


Tarikh : 18 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 2.00 petang – 4.00 petang
Penglibatan: Kanak-kanak


 
Laporan Aktiviti 

 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT JKKK : Microsoft Office Word (Surat Rasmi)

Tarikh : 18 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Dewasa


 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Kanak-kanak : Aplikasi Pembelajaran (Matematik)

Tarikh : 19 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 9.30 pagi – 11.30 pagi
Penglibatan: Kanak-kanak

 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Remaja : Microsoft Office Powerpoint

Tarikh : 19 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Remaja

 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Kanak-kanak : Aplikasi Pembelajaran

Tarikh : 19 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Kanak-kanak
 Laporan Aktiviti  Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Kanak-kanak : Microsoft Office Word

Tarikh : 20 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Kanak-kanak

 Laporan Aktiviti 
Laporan Keseluruhan MARCH 2017

Intel Easy Steps : Module 1 – 5 : Introduction to Computer Operations & Basic Software Applications.

Tarikh : 23 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 6.00 petang
Penglibatan: Remaja

 
 Laporan Aktiviti 


 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Intel Easy Steps : Module 6 – 10 : How to Apply Basics Skills in Employment and Entrepreneurship

Tarikh : 24 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 6.00 petang
Penglibatan: Remaja

 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017
 

Kelas ICT Kanak-kanak :Canva.com

Tarikh : 25 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Kanak-kanak

 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Kanak-kanak : E-pembelajaran (Tutorial)

Tarikh : 25 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 2.30 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Kanak-kanak

 Laporan Aktiviti 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Remaja :
 Kahoot.com

Tarikh : 26 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan: Remaja

Laporan Aktiviti 
Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Kanak-kanak : E-pembelajaran (Tutorial)

Tarikh : 26 March 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 2.30 petang – 5.00 petang
Penglibatan: Kanak-kanak

 Laporan Aktiviti
 
 Laporan Keseluruhan MARCH 2017 

Kelas ICT Ketua Kampung :

MICROSOFT WORD

Tarikh :  4 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.30 pagi – 12.30 tengah hari

Penglibatan : Ketua-ketua kampung

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kursus ICT Kanak- Kanak :

MICROSOFT WORD

Tarikh : 7 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

Laporan Aktiviti

Kelas ICT remaja :

MICROSOFT WORD

Tarikh : 8 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Remaja

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Kanak-kanak :

OS & SOFTWARE

Tarikh : 14 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi-12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

                    Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Remaja :

OS & SOFTWARE

Tarikh : 15 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Remaja

 

 

                  Laporan Aktiviti 

 

Kelas ICT JKKK :  

MICROSOFT WORD

Tarikh : 18 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Dewasa

 

 

Laporan Aktiviti

 

Le Tour D’Dashboard :

PI1M KG TITI SERONG

Tarikh : 20 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 2.30 petang – 5.30 petang

Penglibatan :Orang Awam

 

 

                    Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Kanak-Kanak :

MICROSOFT WORD (TYPING)

Tarikh : 21 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak – kanak

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Remaja :

MICROSOFT WORD (TYPING)

Tarikh : 22 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Remaja

 

 

                     Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Dewasa :

Emel

Tarikh : 25 Januari 2017

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Dewasa

     

 

                    Laporan Aktiviti 

 

KELAS ICT KANAK-KANAK : MICROSOFT OFFICE WORD ( SHORTCUT KEY)

Tarikh : 4 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Kanak-kanak

 

 


LAPORAN AKTIVITI 

 

KELAS ICT REMAJA : MICROSOFT OFFICE WORD (SHORTCUT KEY)

Tarikh : 5 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS ICT KANAK-KANAK : E-PEMBELAJARAN

Tarikh : 11 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS ICT REMAJA : ASAS TEKNOLOGI & MULTIMEDIA  

Tarikh : 12 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

INTEL EASY STEP : MODULE 1-5 : INTRODUCTION TO COMPUTER OPERATIONS & BASIC SOFTWARE APPLICATIONS

Tarikh : 12 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 6.00 petang
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS REMAJA : ASAS TEKNOLOGI DAN MULTIMEDIA (PENGENALAN SISTEM KOMPONEN)

Tarikh : 17 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 9.00 pagi – 11.00 tengahari
Penglibatan : Remaja

 


KELAS ICT KANAK-KANAK : MICROSOFT POWERPOINT


Tarikh : 15 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

 

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS ICT REMAJA : MICROSOFT POWERPOINT

Tarikh : 19 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KEUSAHAWANAN : PERSONAL COACHING

Tarikh : 24 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 4.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS ICT KANAK-KANAK : MICROSOFT POWERPOINT

Tarikh : 25 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengahari
Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

KELAS ICT DEWASA : PENGENALAN ASAS KOMPUTER

Tarikh : 25 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang– 5.00 petang
Penglibatan : Dewasa

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

INTEL EASY STEP : MODUL 6-10 : HOW TO APPLY BASIC SKILLS IN EMPLOYMENT AND ENTERPRENEURSHIP

Tarikh : 26 Februari 2017
Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau
Masa : 3.00 petang – 5.00 petang
Penglibatan : Remaja

 

 

 

LAPORAN AKTIVITI

 

Kelas ICT Kanak-Kanak :

E-Learning For Kids

Tarikh : 3 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak – kanak

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kursus ICT : Pengurusan Fail

(Ulangkaji)

Tarikh : 7 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Ketua-ketua kampung

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Dewasa : Pengenalan Asas

Tarikh : 8 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Dewasa

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Kanak-kanak : POSTER (Microsoft Word)

Tarikh : 10 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi-12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Remaja : Pengenalan Asas Komputer

Tarikh : 11 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Remaja

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Kanak-kanak : Menaip (Microsoft Word)

Tarikh : 17 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Kanak-kanak

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas ICT Remaja : Aturan Komputer

Tarikh : 18 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan :Remaja

 

 

Laporan Aktiviti

 

Kelas Keusahawanan : Pengurusan

Tarikh : 22 Disember 2016

Tempat : Bilik Latihan PI1M Pekan Kuala Kurau

Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari

Penglibatan : Dewasa

 

 

Laporan Aktiviti