Tarikh

:13 September 2022 

Masa

:9.00 am - 12.00 am

Peserta

:Pelajar IPT

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Mengikuti kelas microsoft excel untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.

Aktiviti :

Memahami format Microsoft excel berdasarkan penerangan dari pengajar dan membuat latihan.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

:7 September 2022 

Masa

:9.00 am - 12.00 am

Peserta

:Pelajar sekolah

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Mengikuti kelas microsoft word untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

Aktiviti :

Memahami format Microsoft word berdasarkan penerangan dari pengajar dan membuat latihan.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

:8 Ogos 2022 

Masa

:9.00 am - 11.00 am

Peserta

:Pelajar IPT

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Mengikuti kelas microsoft powerpoint untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.

Aktiviti :

Memahami format Microsoft powerpoint berdasarkan penerangan dari pengajar dan membuat latihan.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

:26 Ogos 2022 

Masa

:3.00 pm - 4.00 pm

Peserta

:Belia

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Menghadiri ujian SPA9 bagi mendapatkan pekerjaan dalam sektor kerajaan.

Aktiviti :

Menjawab semua soalan yang diberi dengan betul mengikut waktu yang ditetapkan.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

: 23 Julai 2022 (Sabtu)

Masa

: 9.00 am - 12.00 pm

Peserta

: Komuniti 

Lokasi

PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Program ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan tentang pejualan online melalui aplikasi shopee kepada usahawan sekitar kuala kurau.

Aktiviti :

Antara aktiviti yang dijalankan adalah penerangan cara membuka akaun shopee, cara menjual melalui shopee dan cara menguruska akaun shopee.

Lihat Gambar Disini