Tujuan :

Menghadiri temuduga secara online.

Aktiviti :

Orang awam yang terpilih menghadiri temuduga yang diadakan di PEDi Pekan Kuala Kurau secara online bersama panel jemputan SKMM, TM & MSD.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

: 13 Mac 2022 

Masa

:10.00 am - 12.00 pm

Peserta

:Belia

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Membantu komuniti yang kurang celik it. 

Aktiviti :

Pengguna mengisi maklumat dalam Sistem Pengurusan Tanah Persekutuan dan Tanah Pusaka (MyeTaPP) dengan bantuan petugas.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

:1 Mac 2022 

Masa

:10.00 am - 12.00 pm

Peserta

:Belia

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Mengikuti kelas microsoft excel untuk persediaan bekerja sebagai kerani dalam sektor kerajaan. 

Aktiviti :

Memahami format Microsoft excel berdasarkan penerangan dari pengajar dan membuat latihan.

Lihat Gambar Disini

Tarikh

: 9 Mac 2022 

Masa

:10.00 am - 12.00 pm

Peserta

:Usahawan

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Menyediakan khidmat sokongan dan bimbingan kepada usahawan setempat. 

Aktiviti :

Memberi perkhidmatan sokongan dan bimbingan dalam usaha mempromosikan perniagaan usahawan setempat.

Lihat Gambar Disini 

Tarikh

:15 Januari 2022 

Masa

:3.00 pm - 5.00 pm

Peserta

:Pelajar Menengah

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Menyiapkan kerja kursus untuk subjek Sejarah Tingkatan 3.

 

Aktiviti :

Pelajar menggunakan carian google untuk mendapatkan info berkaitan kerja kursus yang diberi oleh guru mereka.