Nama Nur Hidayah Syafiqah Binti Md Nasir
Umur : 14 tahun
Ahli : 2019
 
Latar Belakang
Sebelum menjadi ahli dan melibatkan diri, adik Hidayah tidak mempunyai kemudahan untuk menyelesaikan tugasan sekolah.
 
 
Sebelum penggunaan ICT/ Penglibatan PI
Sebelum ini adik Hidayah tidak mampu menggunakan komputer untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah kerana dia tidak mahir menggukankan teknologi ICT.
 
 
 
Selepas penggunaan ICT/ Penglibatan PI
Melalui kelas dan latihan yang dijalankan adik Hidayah mampu menggunakan komputer untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah.
 
 
 
_______________________________________________________________________________________