Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Yu Chai
Jalan Besar34350,
Kuala KurauNegeri Perak,
Malaysia
Telefon = 6057277218
Fax = 6057277218