Tarikh

:22 Nov 2022 

Masa

:10.30 am - 11.30 am

Peserta

:Pelajar Sekolah Menengah Dari Komuniti 

 Setempat

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

 

Tujuan :

Para pelajar dapat mempelajari pengunaan Microsoft Words serta secara tidak langsung mengetahui penggunaan komputer

Aktiviti :

Mempelajari asas pengunaan software Microsoft Words

Lihat Gambar Di sini