Tarikh

:13 Nov 2022 

Masa

:10.30 am - 11.30 am

Peserta

:Pelajar Sekolah Menengah Dari Komuniti 

 Setempat

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

 

Tujuan :

Para pelajar mengulangkaji mata pelajaran Sejarah sekolah menengah

Aktiviti :

Para pelajar mengulangkaji bersama-sama petugas PEDi 

Lihat Gambar Di sini