Tarikh

:30 Mei 2022 

Masa

:11.30 am - 1.00 pm

Peserta

:Pelajar

Lokasi

:PEDi Pekan Kuala Kurau

Tujuan :

Melengkapkan laporan akhir semester

Aktiviti :

Menyiapkan laporan akhir semester dan menyusun mengikut muka surat yang bersesuaian.

Lihat Gambar Disini